OVER ONS

Het bestuur

Het stichtingsbestuur is samengesteld uit vijf vrijwilligers, allen huurders van Woonwaarts: voorzitter Wim Reijnen, secretaris Jaap Gersie, penningmeester Olivera Micovic en de algemene bestuursleden Harold de Vries en Bibi Ansari.

 

vlnr Wim Reijnen, Olivera Micovic, Jaap Gersie, Harold de Vries en Bibi Ansari.

Oprichting

Na een gedegen voorbereiding waarbij vele huurders betrokken waren, is op 30 augustus 2016 de Stichting Huurdersorganisatie De Gemeenschap (HOG) opgericht. Aanleiding hiervoor was de Woningwet 2015 die woning-corporaties verplicht om contact met hun huurders te onderhouden en om huurders meer invloed te geven op de activiteiten van hun corporatie. De algemene doelstelling van de HOG is dan ook de behartiging van uw belangen als huurder van Woonwaarts.

Stichting

Voor de stichtingsvorm is gekozen opdat het bestuur efficiënt en effectief kan reageren op ontwikkelingen bij Woonwaarts en de woningmarkt als geheel. Het bestuur zal u als huurder van tijd tot tijd en langs verschillende wegen raadplegen over onderwerpen die voor u van belang zijn. Het gaat daarbij om zaken als betaalbaarheid, huurbeleid, passend toewijzen, woningkwaliteit, woonwensen, woningbouwopgave, duur-zaamheid, energiezuinigheid en leefbaarheid in straat of wijk.

Meedoen?

Huurders die op grond van hun expertise ook een bijdrage willen en kunnen leveren aan de activiteiten van de huurdersorganisatie, nodigen wij van harte uit om zich te melden.. In voorkomend geval zullen wij dan een beroep op u doen om uw kennis en kunde met ons te delen of om uw vaardigheden in te zetten.

Folder

Folder Stichting HOG